Archive for יולי, 2008

מוגן: יום שידורים מיוחד

יולי 16, 2008

התוכן המבוקש מוגן בסיסמה. כדי לצפות בו, יש להזין אותה כאן:

פוסט גמר קרב סכינים

יולי 8, 2008

עם תגובות מאת שחר, עידית ואולי גם אדר. אופתע מאוד אם יגיעו משתתפים נוספים.

לא אכפת לי, שלא יגיעו. שיזדיינו וימותו מיד אחרי זה.